Arrangementer

Møteplassene er en kjernevirksomhet i klyngen, både for nettverksbygging, samarbeid og deling av kunnskap og erfaringer som kan bringe fellesskapet videre.
overloaded-plans-2021-08-26-22-28-12-utc.webp

2023 - NYTT, AKTIVT KLYNGEÅR!