Arrangementer

Møteplassene er en kjernevirksomhet i klyngen, både for nettverksbygging, samarbeid og deling av kunnskap og erfaringer som kan bringe fellesskapet videre.
Brainstorming.jpg

Heldags klyngemøte - rapportering og planer for 2023