Arrangementer

Møteplassene er en kjernevirksomhet i klyngen, både for nettverksbygging, samarbeid og deling av kunnskap og erfaringer som kan bringe fellesskapet videre.
Arbeidsgruppe.jpg

Oppstartmøte for de nye arbeidsgruppene i klyngen

Heldags klyngemøte - sirkulær plastemballasje

Heldags klyngemøte - rapportering og planer for 2023