Arrangementer

Møteplassene er en kjernevirksomhet i klyngen, både for nettverksbygging, samarbeid og deling av kunnskap og erfaringer som kan bringe fellesskapet videre.
frokostmøte.png

Sirkulær Frokost - årsplan og oppdatering

Kickoff - Emballasje og bygg

Sirkulær Frokost - Grønn eller grønnvasket?

Heldags medlemsmøte