Arrangementer

Møteplassene er en kjernevirksomhet i klyngen, både for nettverksbygging, samarbeid og deling av kunnskap og erfaringer som kan bringe fellesskapet videre.
Illustrasjon til invitasjon.webp

Sirkulær frokost - orientering om endringer i Emballasjedirektivet