Kontakt oss
Kontakt oss dersom du ønsker mer informasjon eller ønsker å bli medlem av klyngen!
Styre og
klyngeledelse
Circular Packaging Cluster
Karenslyst Alle 9A, NO 0213 Oslo
Ola Ronæss

Klyngeleder
Circular Packaging Cluster
ola@orconsulting.no

+47 906 23 124

Alvhild Hedstein
Styreleder
Direktør bærekraft og innovasjon
BAMA Gruppen AS
Jørgen Ingeberg

Prosjektleder
Circular Packaging Cluster
jorgen@emballasjeforeningen.no

+47 951 29 070

Regina von Koch
Prosjektleder
Circular Packaging Cluster
regina@cpcluster.no
+46730741333
Ruth Nilsen
Styremedlem
Markedsdirektør emballasje
Glomma Papp AS
Erik Hjertaas
Styremedlem
General manager packaging technology
Trondrud Engineering AS
Thor Kamfjord
Styremedlem
Dir. bærekraft og sosialt ansvar
Norner AS
Eirik Bergh
Styremedlem
Adm. direktør 
MCC Norway AS
Morten Aas
Styremedlem
Manager packaging development
TINE SA
Geir Sæther
Styremedlem
Senior Vice President
Circular Economy
Tomra Systems ASA
Kari Bunes
Styremedlem
Adm. direktør
Emballasjeforeningen
Helga Næs
Styremedlem
Forskningssjef
Nofima Mat
Gunvor Dingstad
Styremedlem
Direktør Kvalitet og Bærekraftige verdikjeder
NorgesGruppen ASA
Josefine Smith Brekke
Styremedlem
COO
Looping AS