Hopp til hovedinnhold

Medlemsmøte med bærekraftseventyr

Medlemsmøte i klyngen ble gjennomført på Teams med følgende saker:
Status for klyngen, presentasjon av nye klyngemedlemmer: UpPacked og Packoorang
Prosjektledere i Circular Packaging Cluster

Case: rPS resirkulering fra mat til mat   v/Geir Sæther, Tomra ASA

Bærekraftseventyr - sirkulærøkonomi og klyngen v/Sveinung Jørgensen, førsteamanuensis NHH
Prosjektprioriteringer i klyngen, oppsummering av innspill fra medlemmene, konkretisering og gruppediskusjon