Hopp til hovedinnhold

Medlemsmøte og workshop

Torsdag 25. november hadde vi vår første fysiske workshop på lenge. Vi samlet 35 medlemmer hos EGGS Design i Oslo sentrum. To av våre nyeste medlemmer presenterte seg: Woolero og Lantmännen Unibake. Deretter fikk vi gode innspill fra Orkla, ROAF og Tomra om hvor skoen trykker når det gjelder å bli mer sirkulære. Etterpå jobbet vi i grupper godt organisert og fasilitert av EGGS for å finne drivere og barrierer for at emballasje skal bli mer sirkulær.

Agenda

  • 12:30 – Registrering og stående buffet - Circular Packaging Cluster, status, prosjekter og nyheter
  • 13:00 – Medlemspresentasjoner: Woolero og Lantmännen Unibake
  • 13:20 – Perspektiver og oppspill: «Hvor trykker skoen?»  
  • 14:00 – Pause
  • 14:15 – Workshop: Identifisere blokkeringer og drivere for endring i verdikjeden for forbrukeremballasje

Beskrivelse av workshop

Som et ledd i Circular Packaging Clusters fokus på å gjøre emballasjens verdikjede mer sirkulær, vil vi kjøre en workshopdel for å identifisere blokkeringer og drivere for endring i verdikjeden. Vi har med oss aktører fra de fleste ledd i prosessen, og sammen skal vi jobbe analytisk og kreativt ift utfordringene og hvordan de kan gripes an.

  • Mål: Identifisere blokkeringer og drivere for endring i verdikjeden og formulere sirkulære utfordringer vi kan løse sammen
  • Scope: Vi begrenser oss i denne omgang til verdikjeden for forbrukeremballasje
  • Tilnærming: Vi deler i grupper, identifiserer blokkeringer og drivere i verdikjeden, formulerer utfordringer, og møtes igjen i plenum for å dele og få oversikt.

 
EGGS Design vil kjøre workshop-delen av samlingen og stiller med dyktige fasilitatorer.

Om EGGS Design

EGGS er et designdrevet innovasjonsbyrå som arbeider bredt innenfor mange industrier med å skape nye produkter, tjenester og forretningsmodeller. Innen sirkulærøkonomi jobber EGGS både med utvikling av produkter og emballasje, med systemisk nytenkning omkring hele verdikjeder, og med nye sirkulære forretningsmodeller.