Hopp til hovedinnhold

Sirkulær frokost

Temaet denne gangen var reguleringer og forskrifter som påvirker emballasjens verdikjede. Vi fikk to innsiktsfulle presentasjoner fra direktør Kari Bunes og kompetanseleder Yngve Krokann fra Emballasjeforeningen. 

  • EU/EØS – Emballasjedirektivet 92/64 – hovedpunkter, målepunkt og konsekvenser for virksomhetene som omfattes av dette
  • Avfallsforskriften – Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall
  • Produsentansvaret – hva innebærer det, og hvilke endringer kan komme for å gjøre emballasje mer sirkulær?