Sirkulær frokost

Temaet denne gangen var reguleringer og forskrifter som påvirker emballasjens verdikjede. Vi fikk to innsiktsfulle presentasjoner fra direktør Kari Bunes og kompetanseleder Yngve Krokann fra Emballasjeforeningen. 

  • EU/EØS – Emballasjedirektivet 92/64 – hovedpunkter, målepunkt og konsekvenser for virksomhetene som omfattes av dette
  • Avfallsforskriften – Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall
  • Produsentansvaret – hva innebærer det, og hvilke endringer kan komme for å gjøre emballasje mer sirkulær?