Hopp til hovedinnhold

Emballasje og bygg - sirkulær utvikling i Viken

Dato: 02.02.2022 | Klokkeslett: 09:00-11:00 | Sted: TEAMS

Oppstartmøte med partnere i klynge til klynge-prosjektet Emballasje og bygg. Dette er et samarebeid mellom Circular Packaging Cluster og Norwegian Wood Cluster finansiert av Viken fylkeskommune.
Vi skal bidra til at byggsektoren og emballasjeindustrien i Viken samarbeider for å gjøre disse verdikjedene mer sirkulære. Prosjektet innbefatter også utvikling av mer sirkulær emballasje med hovedvekt på fiber og fornybare ressurser.
Vil du ha mer informasjon om prosjektet eller vurderer å delta med din virksomhet kan du sende oss en epost på post@cpcluster.no