Hopp til hovedinnhold

Sirkulær frokost: kildesortering - "Man versus machine"

Dato: 22.03.2022 | Klokkeslett: 08:30-09:30 | Sted: Teams
Kildesortering gjøres ulikt i Norge, og det som fungerer godt ett sted fungerer dårlig andre steder. Det mangler benchmarking, og vi stiller spørsmålet om kildesortering burde vært overlatt til maskinene og ikke hjemmene. Det er mange argumenter som taler for å gjøre sorteringsjobben sentralt, dvs. slik f.eks. IVAR i Stavanger og ROAF på Romerike gjør for sine kommuner. Samtidig argumenteres det mot dette fordi det fratar forbrukerne noe av ansvaret og fjerner en del av bevisstgjøringen rundt ressurser og et sirkulært samfunn.

Du kan laste ned en oppsummering fra frokosten her