Hopp til hovedinnhold

Heldags klyngemøte - sirkulær plastemballasje

Dato: 01.09.2022  -  kl. 10:00-15:00  - på Pakkhuset i Oslo

Emballasjeforeningen, Forum for sirkulær plastemballasje, Emballasjeforsk og Circular Packaging Cluster inviterte til et heldags møte og workshop om Veikartet og utviklingen siden lanseringen i 2019. Hvor langt er vi kommet, og enda viktigere: hva må til for å lykkes videre?

PROGRAM

Hovedpunktene fra veikartet

Circular Packaging Cluster og oppgaver i Veikartet

Innledende analyse

Evaluering/workshop om hva vi har oppnådd, prosjekter under utvikling, hva som er planlagt og om det er ting som ikke lenger er aktuelle.

Vi identifiserte også viktigste gap - avstand mellom mål og resultater samt hvordan vi lukker gapene og hva klyngesamarbeidets rolle og potensielle bidrag i prosessene kan være.

Presentasjoner fra møtet legges ut her så snart de foreligger.