Hopp til hovedinnhold

Sirkulær frokost - sporing av plastemballasje

Analyser viser at resirkulering av plast fra emballasje til ny emballasje er på et lavt nivå. Et nytt regulativ fra EFSA (European Food Safety Authority) søker å legge til rette for økt resirkulering av plastemballasje til matkontakt. En vesentlig og muligens avgjørende faktor for at dette skal være mulig, er sporing og kunnskap om tidligere bruk av plasten.

I sirkulær frokost 18.10 satte vi søkelyset på dette, og fikk med oss tre innledere som belyste dette fra hver sine ståsteder, bl.a. behandling av plastemballasje som bidrar til enklere sporing og sortering.
Joe Papineschi er styreleder i Eunomia, et britisk konsulentselskap som har spesialisert seg på bærekraft og har både lang fartstid og mye kompetanse på emballasjeområdet. Eunomia er rådgivere til mange av de største aktørene på dagligvareområdet internasjonalt. Pavel Komurka koordinerer arbeidet med bærekraft og innovasjon i Orkla og Eirik Bergh er adm. dir. i MCC Norway (tidl. Skanem). De delte av sine erfaringer fra ulike systemer i praksis.