Hopp til hovedinnhold

Heldags klyngemøte - prosjektrapportering og planer for 2023

Dato: 29.11.2022  - MESH Youngstorget, Oslo
Møtet samlet 45 deltakere. Vi presenterte resultatene fra kartlegging av sirkulære blokkeringer og tiden fremover skal vi jobbe med løsninger. Vi fikk gode innspill innen de fire hovedutfordringene som er identifisert: Innsamling og sortering, standardisering, merking og sporing og design.
De tre arbeidsgruppene for fiber, digital og sortering presenterte sin fremdrift, vi summerte opp året som snart er gått og skisserte klyngens arbeid for 2023.