Heldags klyngemøte - rapportering og planer for 2023

Dato: 29.11.2022

Programmet er under utvikling. Vi skal høre fra arbeidsgruppene, summere opp året og forhåpentligvis få inn mange gode innspill til klyngens arbeid for 2023.

SETT AV DATOEN ALLEREDE NÅ!