Hopp til hovedinnhold

Siste nytt om emballasjedirektivet - 6. desember kl 08:30 - åpent møte

Den 30. november la EU-kommisjonen frem forslag til endringer i emballsjedirektivet.

Handelens Miljøfond og CPC inviterte alle som jobber med emballasje til et digitalt orienteringsmøte den 6. desember kl 08.30. 

Direktivet vil få betydning for alle alle EU/EØS-land og det som ble lagt frem 30. november inneholdt bl.a. følgende endringer: 

  • endring fra direktiv til forordning

  • minstekrav til innhold av resirkulert materiale 

  • merking av emballasjen 

  • harmonisering av standarder 

  • krav til reduksjon av den samlede emballasjemengden

  • betydelig økning i ombruksemballasje


Presentasjoner og opptak kan lastes ned via linken under. Vi legger ut etter hvert som de er klarerte. Finner du ikke presentasjonen du ser etter kan du prøve igjen litt senere.