Hopp til hovedinnhold

Nytt emballasjeregulativ - konsekvenser for byggeindustrien

Sirkulær Frokost 7. februar 08:30-09:30 i samarbeid med klyngene WoodWorks! og Norwegian Wood Cluster.

EU-kommisjonen publiserte 30. november 2022 endringer som får konsekvenser for all emballasje fra 2024. Emballasjedirektivet 94/62 skal byttes ut med et regulativ og blir dermed lovbestemt og lik i hele EU. For norge betyr det at vi får en forordning og ikke lenger kan tolke og tilpasse bl.a. emballasjebruk og resirkuleringskrav.
I denne frokosten så vi på konsekvenser spesielt for treindustri og virksomheter innen byggebransjen, men frokosten var også relevant for emballasje uten matkontakt som distribusjonsemballasje o.l.