Hopp til hovedinnhold

Sirkulær frokost - MOMAI-prosjektet om kunstig intelligens

Vår klynge har i samarbeid med Smart Innovation Norway og AI-klyngen etablert et prosjekt som skal bidra til at selskaper utnytter muligheter i nye digitale teknologier, identifisere konkrete bruksområder for og ta i bruk dataanalyse og kunstig intelligens (KI).
I denne frokosten presenterte vi muligheter som anvendt KI kan gi og avmytifiserte at KI er et "fremtidsscenario" - KI er her og vil prege utviklingen av våre hverdager og bedrifter.
Prosjektet er finansiert av Viken fylkeskommune og retter seg mot små og mellomstore bedrifter, men kan også omfatte større virksomheter. Bedrifter som vil delta i prosjektet vil gjennomgå et tilpasset program - detaljene ble presentert på frokosten.
Se opptak fra den sirkulære frokosten