Hopp til hovedinnhold
Publisert på

Sirkulær Frokost: EU-forordning om resirkulert plast til matkontakt

EU-forordning 2022/1616 som omhandler krav til resirkulert plast som inngår i emballasje med matkontakt trådte i kraft 10. oktober 2022.
Forordningen, som er lik lovgivning i EU og EØS-området, gjelder all plast med matkontakt uansett resirkuleringsmetode. Den kan sees i sammenheng med kravene om minimumsnivåer for innhold av resirkulert plast i matemballasje som er foreslått i Packaging and Packaging Waste Directive (PPWD) som EU-kommisjonen sendte ut til høring 1. desember i fjor.
Vi er nå inne i implementeringsperioden for 2022/1616, og klyngen gjennomfører et prosjekt som skal klargjøre hvilke konsekvenser den nye forordningen har for de som evt. skal benytte resirkulert innhold i plastemballasje til mat.
I den Sirkulære Frokosten 13. juni serverte vi følgende hovedpunkter:
- Myndighetskrav, eksisterende og fremtidige
- Forholdet til PPWD
- Oversikt over de viktigste delene av forordningen
- Hvem den gjelder og hva de må forholde seg til
- Direkte og indirekte ansvar for gjennomføring

Last ned presentasjonen og opptak her