Hopp til hovedinnhold

Klyngemøte - innovasjons- og designverksted - PPWR

I klyngen har vi brukt tid og ressurser på å identifisere blokkeringer som hindrer sirkulær ressursbruk i emballasjens verdikjede. Vi kjenner disse blokkeringene godt etter hvert og i 2023 og årene fremover er den store oppgaven å fjerne blokkeringene slik at vi kan nå målene om mer sirkulær ressursbruk.
Når vi kommer til oktober dette året vil vi sannsynligvis vite mer om PPWD - Packaging and Packaging Waste Directive - som skal bli til PPWR, dvs. et regulativ som i EU og Norge vil omsettes i  en forordning som blir likt håndtert i hele EU/EØS-området.
Program for dette møtet blir oppdatert tidlig høst - alle medlemmer og øvrige samarbeidspartnere vil få invitasjon til et større møte om PPWR - sannsynligvis den største enkeltstående endring i emballasjens verdikjede siden Emballasjedirektivet fra 1994 og etableringen av materialselskapene.
SETT AV DATOEN 24. OKTOBER I DIN KALENDER!