Hopp til hovedinnhold

Om Circular Packaging Cluster

Vi må være ambisiøse og ha store ideer for å stoppe klimaendringene. Den kanskje største utfordringen for å få til en mer ressurseffektiv og sirkulær økonomi er at ingen kan ta ansvar for at så skjer alene. En sirkulær økonomi er systemisk og avhenger av alle ledd i en verdikjede. Vi trenger mer samarbeid og fasilitering av utvikling der ulike virksomheter er med. Circular Packaging Cluster er en pådriver for samarbeid gjennom prosjektutvikling, innovasjon og utvikling av nye forretningsmodeller innen emballasje.
Vi har satt oss høye mål for vårt arbeide som Arenaklynge. Vi skal bidra til mer gjenbruk, mindre plast og at vi utvikler og tar i bruk fornybare emballasjematerialer. Circular Packaging Cluster er et tverrindustrielt klyngesamarbeid som skal skape verdens mest effektive og sirkulære verdikjede for emballasje. Vi har med oss industrielle aktører, oppstartere, forskning, akademia, organisasjoner, finans og myndigheter – som alle bidrar til at store utfordringer møtes med store ideer.

Våre fokusområder

Fornybar materialbruk

Økt bruk av bærekraftige materialer fra fornybare, resirkulerte og resirkulerbare ressurser

Sirkulære foretningsmodeller

Utvikle bærekraftige, sirkulær og lønnsomme foretningsmodeller i praksis

Resirkulering

Tilrettelegging for samarbeid mellom oppstrøms- og nedstrømssiden i verdikjeden

Innovasjon og kommersialisering

Produkter og tjenester som har brukerrattraktivitet, styrke norsk produksjon av bærekraftige emballasjematerialer og emballeringsløsninger

Overordnede mål

I tillegg til fokusområdene har vi mål og prosjektplaner som skal bringe oss nærmere hovedmålsetningen om en effektiv og sirkulær verdikjede. Klyngesamarbeidet har har fire klare, kvantifiserbare og kvalitative hovedmål:
1
Øke graden av materialgjenvinning for plastemballasje fra 21% i 2020 til 55% i 2030
2
Erstatte minst 5% av plastemballasjen med fiberemballasje innen 2025
3
Øke andelen plast fra fornybare og resirkulerte materialer fra 4% i 2020 til 60% i 2030
4
Skape velfungerende markeder for resirkulerte emballasjematerialer

Hvorfor sirkulær emballasje?

FNs Klimapanel og globalt anerkjente forsknings-rapporter peker på den lineære økonomien som en vesentlig årsak til de største miljøproblemene menneskeheten står overfor. Den har bidratt til at jordens tålegrenser er overskredet. På bedriftsnivå krever overgangen til en sirkulær økonomi et betydelig samarbeid innad og mellom verdikjeder. Ingen enkeltbedrift kan skape eller gjennomføre sirkulære systemer alene.

Bli med i klyngen

Samarbeid betyr å møtes og diskutere, utveksle kunnskap og erfaringer og å stake ut kursen videre. Det betyr å bygge nettverk og tillit mellom mennesker for å oppnå nødvendig åpenhet og å sikre et miljø som støtter fri meningsutveksling, innovasjon og utvikling.
Ta kontakt med oss om du vil vite mer om hva vi jobber med og hvordan din virksomhet kan bli medlem og ta del i dette fellesskapet.
Vil du vite mer om klyngefellesskapet? Send en epost til post@cpcluster.no eller benytt kontaktskjemaet nedenfor.

Kontakt oss

Kontakt oss dersom du ønsker mer informasjon eller ønsker å bli medlem av klyngen!
Ved å sende inn dette kontaktskjema godtar du våre retningslinjer for personvern.