Prosjekter

Her ser du en oversikt over prosjekter der klyngen enten deltar eller har ansvaret for. Alle medlemmer kan spille inn prosjekter og temaer de ønsker å ta opp og noen av disse kan utvikle seg til egne prosjekter med ekstern finansiering. Bedriftsinterne prosjekter hos medlemmene kan også løftes inn i klyngen for å kapitalisere på nettverk, samarbeid og fellesinteresser. Vi oppfordrer alle til spørsmål om innhold, muligheter for deltakelse og innspill om prosjektene nedenfor, gjerne på epost til post@cpcluster.no 

PROSJEKT DELTAKERE FORMÅL TIDSROM STATUS
Klynge til klynge-prosjekt 
Emballasje og Bygg
CPC og NWC,
medlemskonsortium av bedrifter i begge klynger
Utvikle sirkulære modeller 
for treindustri, fiberemballasje
12/21 – 12/23 Startet 11/21
Kick-off 01/22
Sirkulær kartlegging CPC - hele klyngen Avdekke sirkulære barrierer 
og eliminere dem

01/22 –

12/22

Søkt finansiering
HMF
Enzyclic - enzymatic recycling of plastics NMBU, Norner, Bellona, Aclima, CPC Utforske potensialet for plastgjenvinning med enzymer 01/22- 12/25 Oppstart
01/22
Næringsutvikling og innovasjon CPC - konsortium fra klyngen Utvikle sirkulære forretningsmodeller, dele og implementere dem i praksis 01/22-
12/22
Starter 02/22
Finansiert
Viken fk
Hva betyr resirkulert og resirkulerbart innen plastemballasje? CPC, SINTEF, SKIFT, ZERO Etablere felles definisjoner og begrepsapparat for materialgjenvinning og resirkulert plast 05/22-
11/23
Under utvikling
Bruk av resirkulert PS (rPS) til meieriprodukter TINE, Tomra, Norner, Grønt Punkt Norge, NorgesGruppen, Nofima, Berry Packaging, CPC Undersøke mulighetene for å samle inn og resirkulere polystyren (PS) fra næringsmiddelemballasje til ny emballasje med matkontakt (yoghurt o.l. produkter) 01/22-
10/24
Startet Finansiert av HMF
UN-godkjent emballasje til farlig gods Berry Packaging, Norner, NET, Ineos Bamble, Lilleborg, RagnSells, Wilhelmsen Chemicals, NORSUS, CPC Undersøke muligheten for å erstatte minst 50% jomfruelig plast med resirkulert materiale i containere (5-25l) godkjent for farlig gods 01/22-
12/24
Starter 02/22
Finansiert av HMF

Listen er sist oppdatert 06.12.2021