Hopp til hovedinnhold

Prosjekter

Her er en oversikt over prosjekter som klyngen deltar i eller har ansvar for. Medlemmer kan spille inn prosjektidèer og temaer til klyngen som også kan utvikles til prosjekter med ekstern finansiering. Ta kontakt med klyngen ved eventuelle spørsmål.

Mange av prosjektene er åpne for flere deltakere, send oss en epost dersom du vil melde din interesse eller vite mer. Du kan også benytte kontaktknappen nedenfor.

Her kan du lese sluttrapporter og utredninger.

Klynge til klynge-prosjekt, Emballasje og Bygg

12/2021 – 02/2024 // Prosjektet nærmer seg sluttfasen

Formål

Utvikle sirkulære modeller for treindustri, erfaringsoverføring fra emballasjens verdikjede, fiberemballasje

Deltakere

Circular Packaging Cluster (CPC) og Norwegian Wood Cluster (NWC), medlemskonsortium av bedrifter i begge klynger, med hovedvekt på virksomheter innen treindustri til bygg

Prosjekteier: Circular Packaging Cluster
Prosjektledelse: CPC, NWC

Finansiert av

Viken fylkeskommune
Budsjett: 3,8 mill.

Bruk av resirkulert PS (rPS) til meieriprodukter

01/2022 – 12/2022 // Prosjektet er godt i gang

Formål

Undersøke mulighetene for å samle inn og resirkulere polystyren (PS) fra næringsmiddelemballasje til ny emballasje med matkontakt (yoghurt o.l. produkter)

Deltakere

TINE, Tomra, Norner Research, Grønt Punkt Norge, NorgesGruppen, Nofima, Berry Packaging, Circular Packaging Cluster

Prosjekteier: TINE SA
Prosjektledelse: Circular Packaging Cluster

Finansiert av

Handelens Miljøfond
Budsjett: 3,3 mill.

Enzyclic - enzymatic recycling of plastics

01/2022 – 12/2025 // Prosjektet er godt i gang

Formål

Utforske potensialet for plastgjenvinning med enzymer

Deltakere

NMBU, Norner, Bellona, Aclima, Circular Packaging Cluster
Prosjekteier/ledelse: NMBU

Finansiert av

Norges Forskningsråd
Budsjett: 32,6 mill.

MOMAI - klynge til klynge-samarbeid

01/2023-01/2025 - Prosjektet er godt i gang

Formål

Prosjektet skal bidra til at selskaper utnytter muligheter i nye digitale teknologier, identifisere konkrete bruksområder for og ta i bruk dataanalyse og kunstig intelligens.

Deltakere

Cluster for Applied AI (CAAI), Circular Packaging Cluster, Tronrud Engineering m.fl.

Prosjekteier: CAAI
Prosjektledelse: CAAI, Smart Energy Markets, CPC

Finansiert av

Viken fylkeskommune
Budsjett: 3,8 mill.

Sirkulære ressurser i Viken

01/2023-12/2024 - Prosjektet er i sluttfasen av andre arbeidspakke og har en pakke igjen

Formål

Prosjektet skal bidra til sirkulær ressursbruk in tekstilnæringen med vekt på emballasje. er konsentrert rundt (i) materialgjenvinning og (ii) sortering for behandling og videreforedling, emballasjeproduksjon, produktutvikling basert på tekstilfibre, spesielt fra polyester.

Deltakere

Circular Packaging Cluster, Norwegian Fashion & Textile Agenda (NF&TA), Posten, SINTEF, Norner, Plast Nordic m.fl.

Prosjekteier: Circular Packaging Cluster
Prosjektledelse: CPC, NF&TA

Finansiert av

Viken fylkeskommune
Budsjett: 5 mill.

Løsningsrom for sirkulære blokkeringer

04/2023-06/2024 - Prosjektet er under etablering

Formål

Prosjektet skal utvikle en omforent 5-10 årig Masterplan for å løse prioriterte blokkeringer for sirkulær plastemballasje.

Deltakere

Circular Packaging Cluster, Emballasjeforeningen, Samfunnsbedriftene, Handelens Miljøfond

Prosjekteier: Circular Packaging Cluster
Prosjektledelse: CPC

Finansiert av

Handelens Miljøfond
Budsjett: 1,15 mill.

Standardisering for økt bruk av resirkulert plastemballasje

01/2023-10/2024 - Prosjektet er i sluttfasen

Formål

Prosjektet skal definere områder der standardisering kan bidra til økt bruk av resirkulert plast samt vurdere hvilken effekt det vil ha å standardisere mer på emballasjeområdet. Det omfatter bl.a. plastmateriale, formater, merking, design for gjenvinning og bruksområder.

Deltakere

Circular Packaging Cluster, Standard Norge, Norner Research, Klingelberg Products, Emballasjeforeningen, Grønt Punkt Norge

Prosjekteier/ledelse: Circular Packaging Cluster

Finansiert av

Handelens Miljøfond

Budsjett: 650.000

Intelligent sporing av plastavfall

04/2023-09/2024 - Prosjektet er ca. halvveis i forløpet

Formål

Prosjektet skal koble sammen system- og teknologileverandører med emballasjeprodusenter, vareprodusenter og ressursselskaper, kartlegge teknologier og løsninger for sporing og detektering som har best forutsetning for å øke utbytte og kvalitet på resirkulert plastemballasje

Deltakere

Circular Packaging Cluster, MCC Norway, TOMRA, Empower m.fl.

Prosjekteier/ledelse: CPC

Finansiert av

Handelens Miljøfond
Budsjett: 2,15 mill.

REMSJØ - resirkulerbar emballasje til frossen fisk

03/2022-12/2023 - Prosjektet er i sluttfasen

Formål

Å videreutvikle, teste og dokumentere alternative varianter av «supersekk», brukt til om bord-produksjon av frossen HG-fisk og reke-blokker, som tilfredsstiller kravene til fullstendig resirkulering.

Deltakere

SINTEF, BEWI, Giske Havfiske, Brødrene Sperre, Bingsa Gjenvinning, Noprec, FHF, CPC

Prosjekteier/ledelse: SINTEF

Finansiert av

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
Budsjett: 4 mill.

NXTBARR - fiberemballasje med barriere

01/2023-12/2025 - Prosjektet er godt i gang

Formål

Neste generasjon matvaremballasje, trefiberbasert emballasje med biobaserte barrierer mot vann, fett og oksygen

Deltakere

RISE PFI, Nordic Paper, Borregaard, ELOPAK, Moltzau, Norilia, Norfersk, Nortura, BAMA, TINE, NOFIMA, NORSUS, CPC

Prosjekteier/ledelse: RISE PFI

Finansiert av

Norges Forskningsråd
Budsjett: 16,7 mill.