Prosjekter

Her er en oversikt over prosjekter som klyngen deltar på eller har ansvar for. Medlemmer kan spille inn prosjekter og temaer til klyngen, som også kan utvikles til prosjekter med ekstern finansiering. Ta kontakt med klyngen ved eventuelle spørsmål.
Klynge til klynge-prosjekt, Emballasje og Bygg
12/21 – 12/23 // Prosjektet har startet

Formål

Utvikle sirkulære modeller for treindustri, fiberemballasje

Deltakere

CPC og NWC, medlemskonsortium av bedrifter i begge klynger

Finansiert av

Viken fk
Næringsutvikling og innovasjon i Viken
01/22 – 12/22 // Prosjektet har startet

Formål

Utvikle sirkulære forretningsmodeller, dele og implementere dem i praksis

Deltakere

CPC, konsortium fra klyngen

Finansiert av

Viken fk
Enzyclic - enzymatic recycling of plastics
01/22 – 12/25 // Prosjektet har startet

Formål

Utforske potensialet for plastgjenvinning med enzymer

Deltakere

NMBU, Norner, Bellona, Aclima, CPC

Finansiert av

Forskningsrådet
Bruk av resirkulert PS (rPS) til meiriprodukter
01/22 – 12/22 // Prosjektet har startet

Formål

Undersøke mulighetene for å samle inn og resirkulere polystyren (PS) fra næringsmiddelemballasje til ny emballasje med matkontakt (yoghurt o.l. produkter)

Deltakere

TINE, Tomra, Norner, Grønt Punkt Norge, NorgesGruppen, Nofima, Berry Packaging, CPC

Finansiert av

Handelens Miljøfond
UN-godkjent emballasje til farlig gods
01/22 – 12/24 // Prosjektet har startet

Formål

Undersøke muligheten for å erstatte minst 50% jomfruelig plast med resirkulert materiale i containere (5-25l) godkjent for farlig gods

Deltakere

Berry Packaging, Norner, NET, Ineos Bamble, Lilleborg, RagnSells, Wilhelmsen Chemicals, NORSUS, CPC

Finansiert av

Handelens Miljøfond
Hva betyr resirkulert og resirkulerbart innen plastemballasje?
05/22 – 11/23 // Under utvikling

Formål

Etablere felles definisjoner og begrepsapparat for materialgjenvinning og resirkulert plast

Deltakere

CPC, SINTEF, SKIFT, ZERO

Finansiert av

Ikke avklart