Prosjekter

Her ser du en oversikt over prosjekter der klyngen enten deltar eller har ansvaret for. Alle medlemmer kan spille inn prosjekter og temaer de ønsker å ta opp og noen av disse kan utvikle seg til egne prosjekter med ekstern finansiering. Bedriftsinterne prosjekter hos medlemmene kan også løftes inn i klyngen for å kapitalisere på nettverk, samarbeid og fellesinteresser. Vi oppfordrer alle til spørsmål om innhold, muligheter for deltakelse og innspill om prosjektene nedenfor, gjerne på epost til post@cpcluster.no 

PROSJEKT DELTAKERE FORMÅL TIDSROM STATUS
Klynge til klynge-prosjekt 
Emballasje og Bygg
CPC og NWC,
medlemskonsortium av bedrifter i begge klynger
Utvikle sirkulære modeller 
for treindustri, fiberemballasje
12/21 – 12/23 Startet
Finansiert av Viken fk
Næringsutvikling og innovasjon i Viken CPC - konsortium fra klyngen Utvikle sirkulære forretningsmodeller, dele og implementere dem i praksis 01/22-
12/22
Startet Finansiert av Viken fk
Enzyclic - enzymatic recycling of plastics NMBU, Norner, Bellona, Aclima, CPC Utforske potensialet for plastgjenvinning med enzymer 01/22- 12/25 Startet
Finansiert av Forsknings-rådet
Bruk av resirkulert PS (rPS) til meieriprodukter TINE, Tomra, Norner, Grønt Punkt Norge, NorgesGruppen, Nofima, Berry Packaging, CPC Undersøke mulighetene for å samle inn og resirkulere polystyren (PS) fra næringsmiddelemballasje til ny emballasje med matkontakt (yoghurt o.l. produkter) 01/22-
12/22
Startet
Finansiert av
Handelens Miljøfond
UN-godkjent emballasje til farlig gods Berry Packaging, Norner, NET, Ineos Bamble, Lilleborg, RagnSells, Wilhelmsen Chemicals, NORSUS, CPC Undersøke muligheten for å erstatte minst 50% jomfruelig plast med resirkulert materiale i containere (5-25l) godkjent for farlig gods 01/22-
12/24
Startet
Finansiert av Handelens Miljøfond
Hva betyr resirkulert og resirkulerbart innen plastemballasje? CPC, SINTEF, SKIFT, ZERO Etablere felles definisjoner og begrepsapparat for materialgjenvinning og resirkulert plast 05/22-
11/23
Under utvikling

Listen er oppdatert per 25.02.2022