Publisert på

Nytt glasliknande material av plast från skogen

Fiberbasert emballasje - nye materialer fra fornybare ressurser kommer på løpende bånd!

Klikk her for å lese saken