Hopp til hovedinnhold
Publisert på

Packaging and Packaging Waste Directive (PPWD) kommer til en verdikjede nær deg!

Den 30. november la EU-kommisjonen frem forslag til endringer i emballsjedirektivet. Dette er sannsynligvis den største endringen i vår verdikjede siden Emballasjedirektivet 94/62.

Direktivet vil få betydning for alle alle EU/EØS-land og det som nå er ute til behandling i EU-parlamentet og Ministerrådet inneholder gjennomgripende endringer som bl.a.: 

  • Endring fra direktiv til forordning - det blir lovpålagt i hele EU/EØS-området

  • Minstekrav til innhold av resirkulert materiale 

  • Merking av emballasjen 

  • Harmonisering av standarder 

  • Krav til reduksjon av den samlede emballasjemengden

  • Betydelig økning i ombruksemballasje

Last ned forslaget her