Hopp til hovedinnhold
Publisert på

EU 2022/1616 - Veileder til forordning om resirkulert plast med matkontakt

Kommisjonsforordning (EU) 2022/1616 om resirkulerte plastmaterialer og artikler beregnet på kontakt med mat trådte i kraft 10. oktober 2022
Dette innebærer følgende:
Opphevelse av forordning (EF) nr. 282/2008, som ikke lenger er gjeldende lovgivning
Det er ikke lenger mulig å bruke resirkulert plast i matkontaktmaterialer (FCM – Food Contact Materials) basert på nasjonal lovgivning hverken i EU eller EØS-området
Det er dermed innført spesifikke regler som gjelder plast med resirkulert innhold i FCM, inkludert innsamling, sortering, dekontaminering og konvertering til emballasje
Forordningen påvirker også regler for kvalitetskontroll, dokumentasjon
og merking i øvrige deler av verdikjeden
CPC og et konsortium av medlemmer har gjennomgått forordningen og laget en veileder for de delene av verdikjeden som berøres av den nye forordningen. Prosjektet er støttet av Handelens Miljøfond.
Du kan laste ned veilederen nedenfor. For best mulig funksjonalitet bør du laste den ned til din egen maskin og åpne den på nytt.

Last ned veilederen