Hopp til hovedinnhold
Publisert på

Sirkulær Frokost: Emballasje og Bygg - prosjektpresentasjon

Gjennom prosjektet «Emballasje og bygg- Sirkulær ressursutnyttelse og emballering av trematerialer til bygg» har klyngene Circular Packaging Cluster og Norwegian Wood Cluster samarbeidet om løsninger for å gi bedre ressursutnyttelse av tre i bygg og bidra til effektiv, sirkulær emballering i treindustrien og byggenæring. Prosjektet har bl.a. sett på hvordan erfaringene med sirkulære løsninger innenfor emballasjesektoren kan utnyttes for å identifisere barrierer og utvikle sirkulære løsninger for treindustrien. Klynge-til-klynge-prosjektet har vært støttet av Viken fylkeskommune. På frokosten ble hovedresultater fra prosjektet presentert.
PROGRAM

Kort introduksjon om klyngene og prosjektet v/Ola Ronæss og klyngeleder Berit Sanness, Norwegian Wood Cluster 

Sirkulære barrierer og løsningsmuligheter i treindustrien v/Ola Ronæss og Jørgen Ingeberg, Circular Packaging Cluster

CASE: Testing av løsning der papp erstatter sponplater som emballasje v/adm.dir. Kristian Hanssen, Forestia AS


Du kan laste ned presentasjonene og opptak fra frokosten her