Arrangementer

Møteplassene er en kjernevirksomhet i klyngen, både for nettverksbygging, samarbeid og deling av kunnskap og erfaringer som kan bringe fellesskapet videre.
Brainstorming.jpg

Heldags klyngemøte - prosjektrapportering, workshop og planer for 2023

Sirkulær frokost - sporing av plastemballasje

Heldags klyngemøte - sirkulær plastemballasje

Oppstartmøte for de nye arbeidsgruppene i klyngen