Arrangementer

Møteplassene er en kjernevirksomhet i klyngen, både for nettverksbygging, samarbeid og deling av kunnskap og erfaringer som kan bringe fellesskapet videre.
Workshop hos EGGS Design.jpg

Medlemsmøte og workshop - sirkulære drivere og barrierer

Sirkulær frokost - direktiver og forskrifter

Sirkulær frokost - sirkulært design

Medlemsmøte - miniworkshop