Arrangementer

Møteplassene er en kjernevirksomhet i klyngen, både for nettverksbygging, samarbeid og deling av kunnskap og erfaringer som kan bringe fellesskapet videre.
business-people-meeting-conference-corporate-conce-2021-08-26-23-58-33-utc.jpg

Medlemsmøte og årsmøte i klyngen

Sirkulær Frokost: Resirkulert plast til matemballasje

Kurs i sirkulærøkonomi 19. april til 10. mai

Medlemsmøte og workshop - sirkulære blokkeringer og løsninger